MODEL LEERSTEUN – CONTEXT

2009
België keurt het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap goed.
Dit is een engagement tot realisatie van inclusief onderwijs.

2014
Het M-decreet wordt ingevoerd in Vlaanderen. Dit zorgt voor een hervorming van het buitengewoon onderwijs, de invoering van het zorgcontinuüm en de oprichting van ondersteuningsnetwerken met als doel segregatie in het onderwijs tegen te gaan.

2021
België schrijft het recht op redelijke aanpassingen inde grondwet in. Iedere persoon met een handicap heeft recht op volledige inclusie in de samenleving,
met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen.

2023
Het M-decreet wordt vervangen door het DecreetLeersteun. Dit decreet zorgt voor de oprichting van leersteuncentra, een statuut voor leerondersteuners en meer samenwerking tussen buitengewoon en gewoon onderwijs.
Leersteun is ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (SOB), hun leerkrachten en schoolteams van scholen voor gewoon basis- en secundair onderwijs.
Het doel van de leersteun is de competenties van leerkrachten en schoolteams in het gewoon onderwijs te versterken zodat ze leerlingen met SOB kwaliteitsvol kunnen begeleiden en een inclusieve onderwijscontext kunnen creëren.