PARTNERSCHAP MET OUDERS
Uitgangspunten

We steunen ouders in hun pedagogische keuzes en bewaken dat ze volledig en grondig geïnformeerd zijn.

We zetten in op een actieve betrokkenheid van ouders en werken aan een wisselwerking met de partners in het netwerk. Beslissingen worden samen
met ouders genomen.

We kijken naar ouders als ervaringsdeskundigen van hun kind. We werken samen met ouders in gedeelde verantwoordelijkheid waarbij ouders en kind onze belangrijkste partners zijn.

We werken volledig transparant in onze trajecten en zetten in op gepaste en duidelijke communicatie met de betrokkenen.