ZONEWERKING

We werken in 10 regionale zoneteams, die samen verantwoordelijk zijn voor een cluster scholen.

klaver van professionalisering: inclusie expertisen handicapspecifieke of doelgroepspecifieke expertise, coachingsexpertise, onderwijskundige expertise

De teams zijn complementair en interdisciplinair samengesteld.
De zoneteams garanderen samen de juiste expertise/persoon op de juiste plaats en een kwalitatieve invulling van de trajecten.
De zoneteams vormen de thuisbasis van elke leerondersteuner om te professionaliseren vanuit de noden binnen de vier expertise-domeinen.