Pijlers van AntwerpenPlus

Vraaggestuurd
De leersteun haakt in op de noden van de school, vanuit een gezamenlijke focus met de betrokken partners.
We zoeken naar de nood achter de vraag.

Oplossingsgericht
De leersteun vertrekt vanuit de competenties van de betrokken partijen en richt zich op mogelijkheden.
‘Van klacht naar kracht.’

Partnerschap
De leersteun start vanuit gelijkwaardigheid en steunt op gedeelde verantwoordelijkheid.

Flexibel
De leersteun is op maat, zowel in tijd, duur, vorm en inhoud.

Olievlekprincipe
De leersteun heeft een zichtbaar effect op de klasvloer en is duurzaam.