De informatie verzonden in e-mailberichten (inclusief bijlagen), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor gebruik door de geadresseerde(n). 

Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden.

Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, gelieve de inhoud niet te gebruiken, de afzender direct te verwittigen en de bestanden van uw computer te verwijderen.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

Volledige veiligheid en integriteit van e-mailberichten kunnen niet worden gegarandeerd. 

AntwerpenPlus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schadelijke gevolgen en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie en e-mailberichten.

Bij vragen kan u mailen naar privacy@leersteuncentrumantwerpenplus.be